Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Διάσωση των χόμπι [14,41 MB]
  • Διάσωση των χόμπι [29,15 MB]

Επιχείρηση «Διάσωση των χόμπι μας»

  • Δημιουργός: Τρίμη-Κύρου Κατερίνα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Με αφόρμηση το τραγούδι «Μες στο μουσείο» της Λιλιπούπολης οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους επισκέψεις σε μουσεία που τους είχαν κάνει εντύπωση. Ύστερα το τμήμα μελέτησε χωρισμένο σε ομάδες την εξέλιξη του θεσμού του μουσείου έως και τα διαδικτυακά μουσεία, στα οποία στη συνέχεια εστίασε. Κάθε ομάδα διερεύνησε ένα διαφορετικό ψηφιακό μουσείο καθοδηγούμενη από φύλλο εργασίας, με στόχο να αποδομήσει αυτό το είδος ιστότοπων. Η δραστηριότητα είχε αποκτήσει νόημα για τους/τις μαθητές/τριες, καθώς συζήτησαν την προοπτική σε επόμενη φάση του project να δημιουργήσουν έναν ψηφιακό μουσείο για τη «διάσωση» των χόμπι της γενιάς τους, του οποίου τη δομή θα έπρεπε να σχεδιάσουν. Ακολούθησε μια επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου το τμήμα εργάστηκε με ένα φύλλο εργασίας και ύστερα μια λογομαχία με θέμα τη σύγκριση μεταξύ «πραγματικών» και διαδικτυακών μουσείων. Τέλος, σχεδιάστηκε η δομή του δικού τους μουσείου και δημιουργήθηκαν ομάδες με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών/τριών όσον αφορά την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Κάθε ομάδα θα συνέτασσε ένα εισαγωγικό κείμενο και θα δημιουργούσε μια ταινία μικρού μήκους που θα παρουσίαζε μια διαφορετική δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου των εφήβων. Στη συνέχεια οι ταινίες συνοδευόμενες από το αντίστοιχο σημείωμα αναρτήθηκαν στον χώρο του ψηφιακού μουσείου.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Γυμνασίου
↘ Οι δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου
↘ Ανακαλύπτω τη μαγεία της γνώσης
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Παράγραφος
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Πληροφορική
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2015/01/16
Χρονολογία έως2015/02/20
Σχολική μονάδα

Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση