Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [173,23 KB]

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [9,17 MB]

Άσκηση στην παραγωγή περιληπτικού κειμένου

  • Δημιουργός: Ελένη Μαργαρού

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Όπως η ίδια η συντάκτρια σημειώνει, «Η έμφαση δίνεται στην άσκηση των μαθητών στην παραγωγή περιληπτικού κειμένου σύμφωνα με τις συμβάσεις και τους περιορισμούς που υπαγορεύονται από τον τρόπο της τελικής αξιολόγησης (πανελλήνιες εξετάσεις). Οι μαθητές ασκούνται στη συμπύκνωση, την κατάδειξη της δομής του πρωτοτύπου και τη χρήση των κατάλληλων ματαγλωσσικών σχολίων για τη δήλωση των γλωσσικών πράξεων του συγγραφέα του αρχικού κειμένου» (Βλαχογιάννη 2012).

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Β Λυκείου
↘ Σημειώσεις-περίληψη
→ Παράρτημα: διαβάζω και γράφω
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Σύνδεση προτάσεων
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Σημεία στίξης
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Περίληψη
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Παράγραφος
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)01/09/2012
Χρονολογία έως30/09/2012
Σχολική μονάδα

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές