Κατεβάστε το σενάριο

Αυτόχθονες λαοί

  • Δημιουργός: Χρυσούλα Ζαλούμη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: ΣΤ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο είναι μια πρόταση διδασκαλίας και επιδιώκει να γνωρίσουν οι μαθητές τη ζωή και τις δυσκολίες αυτοχθόνων πληθυσμών της γης, τις επιπτώσεις που έχει για αυτούς η καταστροφή του περιβάλλοντος και να τους βοηθήσει να συ-μπεριφέρονται με σεβασμό και κατανόηση σε όλους όσους έρχονται στη χώρα μας είτε ως πρόσφυγες, είτε ως οικονομικοί μετανάστες, ώστε να συνυπάρξουν αρμονικά μαζί τους μακριά από κάθε αίσθημα και αντίδραση ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Διδακτική Ενότητα→ ΣΤ Δημοτικού
↘ Ενότητα 6: Η ζωή σε άλλους τόπους
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Θρησκείες
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Ετυμολογία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Παράγραφος
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)11/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές