Κατεβάστε το σενάριο

Μια εγγύς ανάγνωση του προοιμίου (1-3) στο λόγο του Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου

  • Δημιουργός: Παναγιώτης Σεράνης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Οι μαθητές, ερχόμενοι σε επαφή με τον συγκεκριμένο λόγο του Λυσία, είναι σε θέση να γνωρίσουν ένα νέο είδος γραμματειακού λόγου που διαφέρει σημαντικά από τα κείμενα που έχουν γνωρίσει ως τώρα. Η επαφή με το συγκεκριμένο δικανικό λόγο, η εγγύς ανάγνωσή του και η έμφαση στη δομή του, πέρα από τη γνωριμία με ένα έξοχο δείγμα ρητορικής της αρχαιότητας, συμβάλλει στην κατανόηση των επιχειρημάτων και των λεκτικών τρόπων που χρησιμοποιούνται για την πειθώ, στην οργάνωση του λόγου και στην σημασία της ρητορικής στη σύγχρονη εποχή.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Λυκείου
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Θεωρητικής Κατεύθυνσης (διδαγμένο)
↘ Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου - §1
↘ Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου - §2
↘ Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου - §3
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Ιστορία
→ Κειμενικά είδη
→ Ρητορικά
→ Συγγραφέας
↘ Λυσίας
→ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
→ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Σχήματα λόγου
↘ Σύμβολο
↘ Παρομοίωση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Ιστορία
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)09/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές