Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Παιχνίδια με τα κείμενα [46 KB]
  • Παιχνίδια με τα κείμενα [45,5 KB]

Παιχνίδια με τα κείμενα

  • Δημιουργός: Κατερίνα Τρίμη-Κύρου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο έστησε μια «σκαλωσιά», ώστε με παιγνιώδη τρόπο οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν καλύτερα τη δομή της παραγράφου και τη λειτουργία των συνδετικών λέξεων, αναπλαισιώνοντας τις γνώσεις τους (είχε προηγηθεί μια πρώτη επαφή και εξοικείωση με τους όρους θεματική περίοδος, λεπτομέρειες, κατακλείδα, συνδετικές λέξεις). Οι μαθητές κλήθηκαν να λύσουν τα προβλήματα που δήθεν προκάλεσε ο «δαίμων του τυπογραφείου» σε τρία κείμενα (των οποίων το περιεχόμενο σχετιζόταν με τη 2η θεματική ενότητα): να βάλουν στη σωστή σειρά τις περιόδους μιας παραγράφου που ο «δαίμων του τυπογραφείου» ανακάτεψε, να συμπληρώσουν τις συνδετικές λέξεις που χάθηκαν από ένα δεύτερο κείμενο και να χωρίσουν ένα τρίτο κείμενο σε παραγράφους. Για να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους, έπρεπε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του επεξεργαστή κειμένου (συμπλήρωση ή μετακίνηση λέξεων ή λεκτικών συνόλων, αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση της δομής του κειμένου, διαδοχικές δοκιμές και διορθώσεις) ακολουθώντας τις οδηγίες ενός φύλλου εργασίας. Προσπαθώντας να λύσουν τα «κουίζ» του φύλλου εργασίας, οι μαθητές/τριες οικοδόμησαν τη γνώση για τον τρόπο που οργανώνεται μια παράγραφος αλλά και ένα εκτενέστερο κείμενο καθώς και για τον τρόπο που οι δείκτες συνοχής και συνάφειας οργανώνουν το νόημα των κειμένων. Παράλληλα βέβαια συνειδητοποίησαν τον σύνθετο χαρακτήρα της διαδικασίας της γραφής.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Γυμνασίου
↘ Επικοινωνία στο σχολείο
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Σχολική ζωή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Παράγραφος
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Κειμενικά είδη
↘ Παράγραφος
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)05/12/2012
Χρονολογία έως12/12/2012
Σχολική μονάδα

Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, Αθήνα

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εργαστήριο υπολογιστών