Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Το ζείδωρον ύδωρ τεκμήρια [14,57 MB]

Το ζείδωρον ύδωρ

  • Δημιουργός: Μαργαρίτα Κώστογλου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο στηρίζεται στην 9η ενότητα του σχολικού βιβλίου των Ομηρικών Επών («Οδύσσεια») για την Α΄ Γυμνασίου, που περιλαμβάνει ένα εκτενές απόσπασμα της ραψωδίας ε (στίχοι 311-420). Σε αυτό περιγράφεται η τελευταία θαλασσινή περιπέτεια του Οδυσσέα και η πάλη του με τα κύματα, πριν φθάσει ως ναυαγός στις ακτές της Σχερίας. Οι μαθητές καλούνται ανά ομάδες να πραγματευτούν ερωτήσεις που έχουν ως κεντρικό νοηματικό άξονα το υγρό στοιχείο (νερό) στις ποικίλες διαστάσεις – εκφάνσεις - εκδοχές του, με έμφαση στον εντοπισμό των λέξεων και φράσεων που το περιγράφουν και στην σημασιολογία του μέσα από τη λαϊκή θυμοσοφία. Επίσης, μελετούν και ανακαλύπτουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων της ομηρικής εποχής, αλλά και γενικότερα του αρχαίου κόσμου, για το ρόλο των θαλάσσιων θεοτήτων. Τέλος, γίνεται απόπειρα προσέγγισης του νερού διαθεματικά, από την πλευρά της λογοτεχνίας, της Γεωγραφίας, της Βιολογίας και της Οικολογίας και μέσω αυτής οι μαθητές παράγουν τον δικό τους γραπτό λόγο.

Διδακτική Ενότητα→ Α Γυμνασίου
↘ Οδύσσεια
↘ 9. ε 311-420
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επική ποίηση
↘ Συγγραφέας
↘ Όμηρος
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Αρχαϊκή εποχή
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφρ.)
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Γεωλογία-Γεωγραφία
↘ Οικιακή Οικονομία
↘ Πληροφορική
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)8/1/2015
Χρονολογία έως24/2/2015
Σχολική μονάδα

Γυμνάσιο Νέου Πετριτσίου

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση