Κατεβάστε το σενάριο

Ρατσιστικός λόγος

  • Δημιουργός: Αιμιλία Φουντούκη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Οι μαθητές παρακολουθούν μια κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους ως αφόρμηση για να ξεκινήσει συζήτηση με θέμα τον ρατσισμό, η οποία συνοδεύεται και από μελέτη σχετικού κειμένου. Σε ένα δεύτερο επίπεδο και με δεδομένο ότι οι μαθητές ήδη διαβάζουν με ενεργό τρόπο κείμενα κινούμενης εικόνας, αξιοποιείται αυτή τους η εξοικείωση για να αντιληφθούν ότι μια κινηματογραφική ταινία είναι ένα πολυτροπικό κείμενο που συνδυάζει ποικίλα σημειωτικά συστήματα, ώστε να κατασκευαστεί το νόημα. Εργαζόμενοι σε ομάδες αποδομούν την ταινία μικρού μήκους που παρακολούθησαν, για να αναγνωρίσουν τις συμβάσεις του συγκεκριμένου κειμενικού είδους και να διακρίνουν τα ποικίλα σημειωτικά συστήματα και τη συνεισφορά του καθενός στην κατασκευή του νοήματος. Στη συνέχεια, ασκούνται στη δημιουργική γραφή συνθέτοντας με τρόπο συνεργατικό διαφορετικά είδη κειμένων που έχουν ως αφετηρία την ταινία που παρακολούθησαν. Οι παραπάνω δραστηριότητες συνοδεύονται από παραγωγή ψηφιακών κειμένων (αρχείο παρουσίασης, αρχείο επεξεργασίας κειμένου) και υλοποιούνται σε ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Γ Γυμνασίου
↘ Είμαστε όλοι ίδιοι- Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πόλη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Ιστολόγια
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)08/01/2015
Χρονολογία έως12/02/2015
Σχολική μονάδα

4ο Γυμνάσιο Κερατσινίου

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές