Κατεβάστε το σενάριο

Χτίστες

  • Δημιουργός: Κωνσταντίνος Κόμπος

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: ΣΤ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ στην ενότητα 13 Χτίστες («Γλώσσα Στ΄ Δημοτικού», τεύχος γ΄, σ. 7) και αναδεικνύει τις δυσκολίες ενός επαγγέλματος. Η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας τις τελευταίες δεκαετίες στηρίχτηκε στον κατασκευαστικό κλάδο και τη δημιουργία οικοδομών στο Ελληνικό οικονομικό θαύμα.
Η ενασχόληση με το επάγγελμα του χτίστη αποτελεί αφορμή και ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές μας τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινωνία δημιούργησε τις σύγχρονες πόλεις με τα προβλήματα τους στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Ακόμη, παρέχεται στα παιδιά η δυνατότητα να πληροφορηθούν για την αλλαγή του αστικού τοπίου της χώρας από τα χαμηλά κτίρια στα απρόσωπα και ογκώδη.
Στο σενάριο περιλαμβάνονται δραστηριότητες με τη χρήση του παγκόσμιου ιστού, δημιουργίας κειμένων με τη χρήση κειμενογράφων, κατασκευής πινάκων και σταυρόλεξων. Μέσα από το σενάριο τα παιδιά αναπτύσσουν κριτική σκέψη, επεξεργάζονται κείμενα και αξιοποιούν και οργανώνουν πληροφορίες με ψηφιακά πολυτροπικά μέσα. Το σενάριο εξελίσσεται σε εργοτάξιο, στην τάξη και στο εργαστήριο των ΤΠΕ , και προϋποθέτει ομαδοσυνεργατική εργασία.

Διδακτική Ενότητα→ ΣΤ Δημοτικού
↘ Ενότητα 13: Τρόποι ζωής και επαγγέλματα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πόλη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ιστολόγια
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ιστολόγια
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)6/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών