Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [2,06 MB]

Αυτόχθονες λαοί

  • Δημιουργός: Κωνσταντίνος Κόμπος

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: ΣΤ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το συγκεκριμένο σενάριο επιδιώκει να γνωρίσουν οι μαθητές τη ζωή και τις δυσκολίες αυτοχθόνων πληθυσμών της γης, τις επιπτώσεις που έχει για αυτούς η καταστροφή του περιβάλλοντος και να τους βοηθήσει να συμπεριφέρονται με σεβασμό και κατανόηση σε όλους όσους έρχονται στη χώρα είτε ως πρόσφυγες, είτε ως οικονομικοί μετανάστες, ώστε να συνυπάρξουν αρμονικά μαζί τους μακριά από κάθε αίσθημα και αντίδραση ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Διδακτική Ενότητα→ ΣΤ Δημοτικού
↘ Ενότητα 6: Η ζωή σε άλλους τόπους
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Παράγραφος
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/12/2012
Χρονολογία έως20/12/2012
Σχολική μονάδα

Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση