Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Τεκμήρια από την εφαρμογή

Η τελευταία πράξη

  • Δημιουργός: Στάθης Παπακωνσταντίνου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Η διδακτική πρόταση αναφέρεται στη συνθήκη ειρήνης και στην παράδοση των Αθηνών. Οι μαθητές θα προσεγγίσουν το κείμενο γλωσσικά, θα το μεταγράψουν, θα το αποδώσουν διαγραμματικά· θα προχωρήσουν στην σύνταξη μετάφρασης και θα τη συγκρίνουν με άλλες· θα αναζητήσουν ομόρριζες λέξεις· θα αξιολογήσουν τους όρους της παράδοσης και θα κατανοήσουν την έννοια των διαπραγματεύσεων από θέση ισχύος ή δριμείας ανάγκης· θα συγκρίνουν την αρχή και το τέλος του πολέμου· τη μετατροπή του λαού σε όχλο· την ιστορία και τον συμβολισμό των Μακρών Τειχών· την πτώση και την ταπείνωση· την έννοια της ελευθερίας και τη μεγάθυμη αντιμετώπιση του μεγάλου ηττημένου· θα παραγάγουν λόγο ενσυναισθητικό και θα μελετήσουν τη λειτουργία της γλώσσας στο πλαίσιο της ιστορικής αφήγησης. Παράλληλα, στο σενάριο αυτό θα ενσωματωθεί και η διδασκαλία της 7ης Ενότητας του σχολικού Εγχειριδίου Γλωσσικής Διδασκαλίας και, πιο συγκεκριμένα, η μελέτη των συμπερασματικών και των ενδοιαστικών προτάσεων. Η διδακτική πρόταση αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση του κειμένου από το πρωτότυπο. Επιδιώκεται να κατακτήσουν οι μαθητές το κείμενο αξιοποιώντας πόρους του διαδικτύου και εργαλεία των ΤΠΕ, καθώς και τη μεταφραστική μέθοδο «κατά κώλα», και να προσεγγίσουν διαλεκτικά το κείμενο μέσω της έρευνας, των συγκρίσεων και αναγωγών στη σύγχρονη εποχή.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι
↘ Ξενοφώντος ελληνικά – Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2. §19-23
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Πόλη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ρήματα
↘ Ποικιλία
↘ Σύνταξη
↘ Ονοματικές δευτερεύουσες προτάσεις
↘ Επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Πολυσημία
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Συγγραφέας
↘ Ξενοφών
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Ο προβλεπόμενος χρόνος αποδείχθηκε στην πράξη ικανοποιητικός. Δόθηκαν κάποιες "βοήθειες" και επισπεύστηκαν κάποιες χρονοβόρες διαδικασίες.

Χρονολογία (από)2012/11/22
Χρονολογία έως2013/12/07
Σχολική μονάδα

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές