Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Η ξένη Ελένη του Ευριπίδη_Τεκμήρια [3,37 MB]

Η ξένη Ελένη του Ευριπίδη

  • Δημιουργός: Μαρία Τσούμαρη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Με όχημα την πολυσημία της λέξης «ξένος» στα αρχαία ελληνικά («ξένος»: φιλοξενούμενος, ξένος, παράξενος), προσεγγίστηκανι η «παράξενη/διαφορετική» («ξένη») Ελένη του Ευριπίδη, ως τραγική ηρωίδα. Διερευνήθηκαν οιι διαφορετικές εκδοχές του μύθου της Ελένης (Όμηρος, Ηρόδοτος, Ευριπίδης, Γοργίας). Προσεγγίζοντας, επίσης, διαθεματικά το θέμα του «ξένου» και αξιοποιώντας δεδομένα από το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, έγινει αναγωγή και σε δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας («ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», «ανθρώπινα δικαιώματα») και διερευνήθηκε το ψυχολογικό πορτρέτο του «ξένου». Στόχος να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι, τόσο σε επίπεδο μυθολογικό όσο και κοινωνικό, η πραγματικότητα δεν είναι μονοδιάστατη και παρουσιάζεται με διαφορετική εικόνα ανάλογα με την οπτική γωνία από την οποία προσεγγίζεται. Παροτρύνθηκαν έτσι να αναζητήσουν την εκδοχή του «άλλου» - της άλλης πλευράς, για να σχηματίσουν σφαιρικότερη εικόνα των πραγμάτων και να τοποθετηθούν κριτικά.
Με την επέκταση του σεναρίου σε όλο το κείμενο της τραγωδίας αναδείχτηκαν τυπικές εικόνες των «ξένων» τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι πιέσεις που υφίστανται και οι μέθοδοι που υιοθετούν για να αντεπεξέλθουν σε δυσμενείς καταστάσεις.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Γυμνασίου
↘ Ευριπίδου, Ελένη
↘ Πρόλογος στ. 1-191 – 1η σκηνή 1-82
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ιστορικά
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Ρητορικά
↘ Επική ποίηση
↘ Δραματική ποίηση
↘ Συγγραφέας
↘ Όμηρος
↘ Ευριπίδης
↘ Ηρόδοτος
↘ Πλάτων
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Αρχαϊκή εποχή
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Σύμβολο
↘ Μύθος
↘ Δραματικότητα
↘ Διακειμενικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Δοκίμιο
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφρ.)
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα [Γυμνάσιο]
→ Εικαστικά
→ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Η δ΄ φάση του σεναρίου δεν εφαρμόστηκε σε συνέχεια με τις προηγούμενες, αλλά αφού ολοκληρώθηκε και η 2η σκηνή του Προλόγου και λειτούργησε ως ανακεφαλαίωση, συμπεριλαμβάνοντας στην προβληματική του ξένου και τον ξένο-εξόριστο Τεύκρο. Επίσης σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας της Ελένης εστιάσαμε στα πορτρέτα του ξένου-δούλου-χορού και του ξένου-ναυαγού Μενέλαου.

Χρονολογία (από)02/10/2012
Χρονολογία έως22/10/2015
Σχολική μονάδα

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές