Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • tokmakidou_protes_meres_sto_sxoleio_ef_tek  [980,52 KB]

Πρώτες μέρες στο σχολείο

  • Δημιουργός: Ελπίδα Τοκμακίδου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Μέσα από τις δραστηριότητες του σεναρίου επιχειρείται μια πρώτη γνωριμία με το νέο σχολικό περιβάλλον του «Δημοτικού Σχολείου» και η εξοικείωσή τους με τον χώρο, τα πρόσωπα και τα πράγματα του σχολείου, η καλλιέργεια μιας αίσθησης ασφάλειας και η προοδευτική βίωση της αλλαγής, η οποία επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη σύγκριση καταστάσεων που είναι οικείες στα παιδιά από τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο.

Διδακτική Ενότητα→ Α Δημοτικού
↘ Ενότητα 1: Πού είναι ο Άρης
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Σχολική ζωή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)17/10/2013
Χρονολογία έως22/10/2013
Σχολική μονάδα

1ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές

Κείμενα

Κατά την εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε το συνοδευτικό υλικό του αρχικού σεναρίου.