Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • tokmakidou_mia_bolta_akomi_efarmogi_tek [8,04 MB]

Μια βόλτα ακόμη...

  • Δημιουργός: Ελπίδα Τοκμακίδου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Οι προτάσεις του σεναρίου έρχονται να συμπληρώσουν, να επεκτείνουν ή και να αντικαταστήσουν δραστηριότητες που συναντώνται στο σχολικό εγχειρίδιο δίνοντας περισσότερες δυνατότητες ενεργητικής συμμετοχής στους μαθητές/-τριες κατά τις πρώτες εμπειρίες γνωριμίας τους με το κειμενικό είδος της περιγραφής σε διάφορα περιβάλλοντα εφαρμογής (φυσικό τοπίο, ανθρωπογενές περιβάλλον, καταστάσεις της καθημερινότητας).

Διδακτική Ενότητα→ Α Δημοτικού
↘ Ενότητα 8: Άνοιξη
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Σχολική ζωή
↘ Πόλη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Άρθρα
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Τόνοι
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Ο ρυθμός αλλά και η διάρκεια των δραστηριοτήτων κατά την εφαρμογή του σεναρίου καθορίστηκαν (όπως άλλωστε προβλεπόταν και στον αρχικό σχεδιασμό του σεναρίου) από την περιορισμένη γνώση των μαθητών/-τριών της Α΄ Τάξης όσον αφορά στη δομή της γλώσσας αλλά και τη χρήση του Η/Υ. Για αυτό και η εφαρμογή επεκτάθηκε χρονικά αφού χρειάστηκε οι απαιτήσεις της εκπαιδευτικού να προσαρμοστούν στις δυνατότητες των μικρών μαθητών/τριών κατά τη διαισθητική προσέγγιση του συγκεκριμένου κειμενικού είδους αλλά και των χρονικών εννοιών.

Χρονολογία (από)2/4/2014
Χρονολογία έως8/5/2014
Σχολική μονάδα

1ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές

Κείμενα

Κατά την εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε το συνοδευτικό υλικό του αρχικού σεναρίου.