Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [721,45 KB]

Μικροί ερευνητές

  • Δημιουργός: Καλλιόπη Λαζαρίδου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Μια εργασία του σχολικού βιβλίου αποτελεί την εκκίνηση της δραστηριότητας, στη διάρκεια της οποίας οι μαθητές εξοικειώνονται σταδιακά με την έννοια της τεκμηριωμένης παράθεσης απόψεων. Αρχικά, διερευνούν τη σημασία της λέξης «τεκμηριώνω», αξιολογούν στοιχεία αξιοπιστίας πηγών, στη συνέχεια επιλέγουν τις πηγές τους σχετικά με θέματα διατροφής και καταγράφουν τα συμπεράσματά τους σε κοινόχρηστο έγγραφο, εστιάζοντας στα ζητήματα που θίγει το κείμενο του σχολικού βιβλίου. Συγκεκριμένα, διερευνούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες κάθε ιστορικής εποχής, καταγράφουν τις συνήθειες των συμμαθητών τους έχοντας συντάξει ένα δικό τους ερωτηματολόγιο και αποτυπώνουν τις απόψεις-προτάσεις των ειδικών γύρω από ζητήματα διατροφής. Το σχολικό κείμενο, λοιπόν, αποτελεί τον πυρήνα προβληματισμού και διαμορφώνει την πορεία αναζήτησης της τεκμηριωμένης άποψης, σε ένα διάλογο ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 13. Η σωστή στάση στο θέμα της τροφής
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Αθλητισμός-Διατροφή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Ελληνορωμαϊκή εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Σχήματα λόγου
↘ Δραματικότητα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)15/05/2014
Χρονολογία έως21/05/2014
Σχολική μονάδα

Γυμνάσιο Κάτω Ποροΐων

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές