Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Η τελευταία πράξη τεκμήρια [7,07 KB]

Η τελευταία πράξη

  • Δημιουργός: Παναγιώτης Καραμανώλης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Η διδακτική πρόταση αναφέρεται στη συνθήκη ειρήνης και στην παράδοση των Αθηνών. Οι μαθητές θα προσεγγίσουν το κείμενο γλωσσικά, θα το μεταγράψουν, θα το αποδώσουν διαγραμματικά, θα προχωρήσουν στην απόδοση της μετάφρασης και θα τη συγκρίνουν με άλλες , θα αναζητήσουν ομόρριζες λέξεις, θα αξιολογήσουν τους όρους της παράδοσης, θα κατανοήσουν την έννοια των διαπραγματεύσεων από θέση ισχύος ή δριμείας ανάγκης, θα συγκρίνουν την αρχή και το τέλος του πολέμου, τη μετατροπή του λαού σε όχλο, την ιστορία και το συμβολισμό των Μακρών Τειχών, την πτώση και την ταπείνωση, την έννοια της ελευθερίας, τη μεγάθυμη αντιμετώπιση του μεγάλου ηττημένου, θα παράξουν λόγο ενσυναισθητικό και θα μελετήσουν τη λειτουργία της γλώσσας στα πλαίσια της ιστορικής αφήγησης. Παράλληλα, στο σενάριο αυτό θα ενσωματωθεί και η διδασκαλία της ενότητας 7 του Εγχειριδίου Γλωσσικής Διδασκαλίας και πιο συγκεκριμένα η μελέτη των συμπερασματικών και των ενδοιαστικών προτάσεων.
Η διδακτική πρόταση αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση του κειμένου από πρωτότυπο. Επιδιώκεται να κατακτήσουν οι μαθητές το κείμενο αξιοποιώντας πόρους του διαδικτύου και εργαλεία των ΤΠΕ καθώς και τη μεταφραστική μέθοδο «κατά κώλα», και να προσεγγίσουν διαλεκτικά το κείμενο μέσω της έρευνας, των συγκρίσεων και αναγωγών στη σύγχρονη εποχή.

Διδακτική Ενότητα→ Α Λυκείου
↘ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι
↘ Ξενοφώντος ελληνικά – Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2. §19-23
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Πόλη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ρήματα
↘ Ποικιλία
↘ Σύνταξη
↘ Επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Πολυσημία
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ιστορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ξενοφών
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ανάγνωση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)04/11/2012
Χρονολογία έως30/11/2012
Σχολική μονάδα

Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων