Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ [17,55 MB]

Προς την τελική σύγκρουση

  • Δημιουργός: Άννα Χαραλαμποπούλου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου οι εικοσιτέσσερις μαθητές του τμήματος εργάστηκαν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Wiki, κατανεμημένοι σε έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων, προκειμένου να επεξεργαστούν τα Φύλλα Εργασίας. Οι ομάδες μέσω διερευνητικών – ανακαλυπτικών διαδικασιών μελέτησαν το Κεφάλαιο 71-73 των «Ιστοριών», όπου περιγράφεται η κατάσταση στην Κέρκυρα μετά τη δολοφονία των ηγετών της δημοκρατικής παράταξης από τους ολιγαρχικούς.
Στο πλαίσιο της μαθητοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης και της ενεργητικής εμπλοκής τους στη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές παρήγαγαν συνεργατικά μικροκείμενα στα οποία:
• Αποτύπωσαν το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της αντιπαράθεσης ολιγαρχικών και δημοκρατικών Κερκυραίων.
• Κατέγραψαν και αξιολόγησαν το σχέδιο δράσης των αντιπάλων.
• Διερεύνησαν τη σχέση συγκεκριμένων συντακτικών όρων του κειμένου με την απόδοση του νοήματος και κατανόησαν την άμεση σύνδεση της αφηγηματικής μορφής και του περιεχομένου της.
• Μέσω δραστηριοτήτων ενσυναίσθησης υποδυόμενοι ρόλους (δημοκρατικοί –ολιγαρχικοί – δούλοι) στοχάστηκαν και κατανόησαν την αξία της πειθούς, αποτέλεσμα που αποτυπώθηκε στα πολυτροπικά κείμενα που παρήγαγαν.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Α Λυκείου
↘ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι
↘ Θουκυδίδης, Ιστορίαι – Βιβλίο 3. Κεφάλαια 71-74
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ποικιλία
↘ Σύνταξη
↘ Απλή πρόταση
↘ Όνομα
↘ Ρήμα
↘ Απαρέμφατο
↘ Μετοχή
↘ Σύνδεση προτάσεων
↘ Ονοματικές δευτερεύουσες προτάσεις
↘ Επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις
↘ Αναφορικές προτάσεις
↘ Ευθύς – πλάγιος λόγος
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Γραφή
↘ Τόνοι
↘ Σημεία στίξης
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Ιστορικά
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Δραματική ποίηση
↘ Συγγραφέας
↘ Ευριπίδης
↘ Αριστοφάνης
↘ Αριστοτέλης
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Παράγραφος
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)20/3/2015
Χρονολογία έως1/4/2015
Σχολική μονάδα

1ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση