Κατεβάστε το σενάριο

«Η έννοια του χρέους και της προαίρεσης στον άνθρωπο ως άτομο και στον άνθρωπο ως πολίτη»: Ανακεφαλαιωτική ενότητα στην Αντιγόνη του Σοφοκλή

  • Δημιουργός: Παναγιώτης Σεράνης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν δύο από τις κεντρικές έννοιες της τραγωδίας, αυτές του χρέους και της προαίρεσης, όπως αποτυπώνονται μέσα από τους λόγους και τις πράξεις των τεσσάρων βασικών ηρώων της τραγωδίας (Κρέων, Αντιγόνη, Αίμονας, Ισμήνη). Μέσα από την ερμηνεία της εννοιών αυτών, οι μαθητές είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν τα γνωρίσματα του ανθρώπου ως πολίτη και ως ατόμου, να αντιληφθούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτά συγκρούονται, αλλά και το βαθμό στον οποίο το ένα θα μπορούσε να συμπληρώνει τον άλλο. Ακόμη μπορούν να προβληματιστούν πάνω στις έννοιες του χρέους και των προσωπικών επιλογών των ίδιων των μαθητών και τον ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν οι ίδιοι ως ενεργοί πολίτες μετά το σχολείο με την ένταξή τους στην κοινωνία.

Διδακτική Ενότητα→ Β Λυκείου
↘ Σοφοκλέους Αντιγόνη - Γενικής Παιδείας
↘ Συνολική θεώρηση
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Θρησκείες
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ποικιλία
↘ Σύνταξη
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Δραματική ποίηση
↘ Συγγραφέας
↘ Σοφοκλής
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Δραματικότητα
↘ Μέτρο-στιχουργία
↘ Τραγική ειρωνεία
↘ Στιχομυθία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
→ Λειτουργική διάσταση
→ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
→ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
→ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Ανάλυση διαδικασίας
→ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
→ Ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
→ Παραγωγή κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
→ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)07/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές