Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Ένα αντιπολεμικό έργο_tek [742,74 KB]

Ένα αντιπολεμικό έργο

  • Δημιουργός: Παναγιώτα-Κυριακή Μπιτζελέρη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Στο παρόν σενάριο γίνεται προσπάθεια να «αναγνώσουν» οι μαθητές το συγκεκριμένο απόσπασμα του ομηρικού έπους τόσο ως πολεμικό κείμενο όσο και ως αντιπολεμικό, να προβληματιστούν και να κουβεντιάσουν τις διαφορετικές οπτικές γωνίες που προκύπτουν στην ανάγνωση ενός κειμένου. Κατόπιν, γίνεται προσπάθεια συσχέτισης της τέχνης του λόγου με άλλες μορφές τέχνης, όπως η ζωγραφική και το σκίτσο, αλλά και της τέχνης του λόγου ανάμεσα σε διαφορετικά κειμενικά είδη, όπως το έπος, η ποίηση και το διήγημα. Οι μαθητές γίνονται κριτικοί παρατηρητές και συνειδητοποιούν τόσο τη διπλή όψη των πραγμάτων όσο και την επιρροή του θέματος «Πόλεμος-Ειρήνη» στη ζωή του ανθρώπου και κατ’ επέκταση και στην τέχνη. Οι ΤΠΕ βοηθούν τον μαθητή να προσεγγίσει τη γνώση, να την επεξεργαστεί, να τη μετασχηματίσει, εμπλουτίζοντας ή/και διαφοροποιώντας τη, αλλά και να παραγάγει τη δική του πληροφορία.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Γυμνασίου
↘ Ιλιάδα
↘ Ζ 369-529
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Παράγραφος
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)14/02/2014
Χρονολογία έως24/02/2014
Σχολική μονάδα

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση