Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Πατριδογνωσία [4,25 MB]

Πατριδογνωσία

  • Δημιουργός: Κωνσταντίνος Ταλαμπίρης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Στο παρόν σενάριο επιχειρήθηκε να διαπιστώσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τη σχηματική εικόνα της Ελλάδας που υπάρχει στο εξωτερικό και παράλληλα να αντιληφθούν ότι η εικόνα αυτή δεν είναι μόνο προϊόν κατασκευής των ξένων, αλλά σε μεγάλο μέρος διαμορφώνεται στο εσωτερικό και αποτελεί κατ’ ουσία αντανάκλαση των δικών μας ενεργειών. Παράλληλα, μέσα από τις δραστηριότητες, επιχειρείται να αναδυθεί και να προβληθεί μια πιο πολυσχιδής και σύνθετη εικόνα της Ελλάδας που μπορεί να ανατρέψει τα υπάρχοντα στερεότυπα με μοχλό την καθημερινή πρακτική και προσπάθεια των κατοίκων της.
Το σενάριο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο οι μαθητές και οι μαθήτριες διερευνούν και ανακαλύπτουν τη στερεοτυπική εικόνα που υπάρχει για την Ελλάδα σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, ενώ συγχρόνως διερευνούν κριτικά και διατυπώνουν την άποψή τους για την εγκυρότητα και αξιοπιστία αυτών των στερεοτύπων. Στο δεύτερο μέρος, μέσα από ανάλογες δραστηριότητες διαπιστώνουν τον τρόπο που κατασκευάζονται αυτά τα στερεότυπα, και το ρόλο της χώρας μας στο σχηματισμό τους. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για την αναδόμηση και τον επανασχηματισμό της εικόνας της Ελλάδας πάνω σε νέα βάση. Με την εφαρμογή του σεναρίου τα παιδιά περιηγούνται στο διαδίκτυο και αντλούν συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες στη συνέχεια κατηγοριοποιούν. Μαθαίνουν να χειρίζονται τις εφαρμογές του διαδικτύου και να εξάγουν χρήσιμες πληροφορίες από αυτό. Τέλος, δουλεύοντας σε ομάδες εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που δίνει ο κειμενογράφος στη σύνθεση του γραπτού λόγου και στον συνεργατικό τρόπο γραφής.

Διδακτική Ενότητα→ Ε Δημοτικού
↘ Ενότητα 15: Τηλεόραση
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
↘ Πόλη
↘ Ιστορία
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Αγγλική Γλώσσα
↘ Γαλλική Γλώσσα
↘ Γερμανική Γλώσσα
↘ Γεωλογία-Γεωγραφία
↘ Αισθητική Αγωγή
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Ευέλικτη ζώνη
↘ Διαπολιτισμική αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)28/5/2014
Χρονολογία έως12/6/2014
Σχολική μονάδα

8ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση