Κατεβάστε το σενάριο

Δελτίο ειδήσεων

  • Δημιουργός: Κωνσταντίνος Πέτρου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο, ως επέκταση και συμπλήρωση της ενότητας 15 του σχολικού βιβλίου «Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού», αναφέρεται στη γνωριμία των μαθητών με τον δημοσιογραφικό λόγο και συγκεκριμένα με τον τηλεοπτικό. Οι μαθητές επισκέπτονται ιστοσελίδες σχετικές με τις τηλεοπτικές ειδήσεις, με σκοπό να μάθουν τι είναι και να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες ενός τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων. Με τα στοιχεία εκείνα που θα εντοπίσουν και ερχόμενοι σε επαφή με τον τηλεοπτικό λόγο, θα προσπαθήσουν να συντάξουν ένα δικό τους δελτίο ειδήσεων. Ως επιστέγασμα της συνολικής διαδικασίας, οι μαθητές θα το παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους και θα το βιντεοσκοπήσουν.

Διδακτική Ενότητα→ Ε Δημοτικού
↘ Ενότητα 15: Τηλεόραση
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Ετυμολογία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)7/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση