Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Μικρομαγειρέματα_Εφαρμογή_τεκμήρια [1,5 MB]
  • Μικρομαγειρέματα_Εφαρμογή_τεκμήρια_ημερίδα [2,21 MB]
  • Μικρομαγειρέματα_Εφαρμογή_τεκμήρια_ημερίδα [2,13 MB]

Μικρομαγειρέματα

  • Δημιουργός: Γιώργος Δεστές

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο στοχεύει να εμπλέξει τους μαθητές με τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σχετικά με τα αγαπημένα τους φαγητά, να τους ωθήσει να αναζητήσουν χρηστικά κείμενα στο διαδίκτυο και –πιο συγκεκριμένα– συνταγές, να εκτελέσουν στο σχολείο και να βιντεοσκοπήσουν την εκτέλεση κάποιων από αυτές τις συνταγές και να τις αναρτήσουν στο ιστολόγιο της τάξης ή στην ιστοσελίδα του σχολείου. Παράλληλα, το σενάριο θα συμπεριλάβει γραμματικές και γλωσσικές δραστηριότητες που αφορούν στη σύνταξη οδηγιών, στη χρήση της προστακτικής αορίστου και στον ρόλο των χρονικών και τοπικών επιρρημάτων στη σύνταξη οδηγιών.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Δημοτικού
↘ Ενότητα 2.3: Έλα στην παρέα μας!
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Αθλητισμός-Διατροφή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ρήματα
↘ Επιρρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Επιρρηματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ιστολόγια
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)21/03/2014
Χρονολογία έως04/04/2014
Σχολική μονάδα

17ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές