Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [4,35 MB]

Ιστορία του κινηματογράφου

  • Δημιουργός: Σαββατούλα Χοροζίδου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: ΣΤ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Με το παρόν σενάριο επιδιώκεται να έρθουν σε επαφή οι μαθητές/-τριες με το θέμα του κινηματογράφου και συγκεκριμένα με την ιστορία και την εξέλιξή του. Επιπλέον, επιδιώκεται να γνωρίσουν τα παιδιά το λεξιλόγιο που σχετίζεται με κοινωνικές πρακτικές που αφορούν το θέμα αυτό, καθώς και σχετικά είδη κειμένων, όπως η αφίσα. Επιδιώκεται να κατακτηθεί στον βαθμό των δυνατοτήτων των μαθητών/-τριών ο σχετικός με το θέμα γλωσσικός και κοινωνικός γραμματισμός και να αναπτυχθεί ο κριτικός γραμματισμός τους.
Μέσα από το υλικό, που προέρχεται από το διαδίκτυο και είναι οργανωμένο σε ειδικά σχεδιασμένη, από τη δημιουργό του σεναρίου, ιστοσελίδα, τα παιδιά ανακαλύπτουν και διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από το θέμα, ενώ παράλληλα εξασκούνται στο να γράφουν συνεργατικά αφηγηματικά κείμενα, να «σερφάρουν» στο διαδίκτυο και να αντλούν συγκεκριμένες πληροφορίες με τις οποίες στη συνέχεια μπορούν να οικοδομήσουν τα δικά τους κείμενα. Παράλληλα τα παιδιά, μαθαίνουν να χειρίζονται τις οργανωμένες πληροφορίες μιας ιστοσελίδας ακολουθώντας βήμα προς βήμα την προδιαγεγραμμένη πορεία της.
Ειδικότερα, οι μαθητές/-τριες καλούνται να αντιμετωπίσουν τον κινηματογράφο, αφενός ως μορφή τέχνης με τη δική του ιστορική πορεία και, αφετέρου, ως «προϊόν» μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, το οποίο αποτελεί ιστορικό τεκμήριο, μαρτυρία άμεση ή έμμεση για την κοινωνία που τον παρήγαγε. Επιπλέον, καλούνται να διερευνήσουν κάποιες από τις διαφορές παλιού και σύγχρονου κινηματογράφου ως προς τη χρήση τεχνικών μέσων και ως προς τη διαφήμιση των ταινιών. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η εξοικείωση των παιδιών με πρακτικές οι οποίες αφορούν στους νέους γραμματισμούς και στη χρήση απλών λογισμικών.

Διδακτική Ενότητα→ ΣΤ Δημοτικού
↘ Ενότητα 15: Κινηματογράφος - θέατρο
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Σύνδεσμοι
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Θεατρικές σειρές
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Παράγραφος
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)13/05/2013
Χρονολογία έως31/05/2013
Σχολική μονάδα

Διαπολιτισμικό Δ. Σ. Νέων Επιβατών

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση