Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [66,43 MB]

Η γειτονιά μου που αλλάζει

  • Δημιουργός: Βασίλης Μπόκολας

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Δ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική κοινωνία μεταβλήθηκε από μια σχετικά ομοιογενή θρησκευτικά, πολιτισμικά, κοινωνικά κοινότητα σε «πολυπολιτισμική», ενώ η μαζική είσοδος μεταναστών, μέσα σε δέκα με δεκαπέντε χρόνια, μετέβαλε, εκτός από την εθνική, και την κοινωνική σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας.
Με αφορμή την ενότητα 13 «Όλοι διαφορετικοί όλοι ίδιοι» του βιβλίου Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού, το σενάριο αποσκοπεί σε μια βαθύτερη ματιά και μελέτη της σύγχρονης γειτονιάς, της γειτονιάς που αλλάζει. Στις περισσότερες γειτονιές της πόλης κάποιοι φεύγουν και κάποιοι έρχονται. Καινούρια πρόσωπα, πολλές φορές από άλλες χώρες. Συνήθως οικονομικοί μετανάστες που μιλούν άλλη γλώσσα και που τα παιδιά καλούνται να γνωρίσουν, να κάνουν φίλους, να καταλάβουν την κουλτούρα τους, να παίξουν μαζί τους.
Με εκκίνηση τη θεματολογία της ενότητας, λοιπόν, και σε μια προσπάθεια σύνδεσης του σχολείου με την καθημερινή ζωή των παιδιών και δη τη γειτονιά τους, στο σενάριο γίνεται προσπάθεια μελέτης και ανάπτυξης του θέματος της αρμονικής συνύπαρξης των ανθρώπων σε έναν τόπο, σε μια κοινωνία, καθώς και διερεύνηση προτάσεων για λύσεις σε προβλήματα συμβίωσης και προτάσεων καλυτέρευσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της γειτονιάς και της κοινωνίας εν γένει.
Το σενάριο αποσκοπεί στο να ενισχύσει στους μαθητές τις δεξιότητες της κριτικής ανίχνευσης και αξιολόγησης των πηγών πληροφόρησης στο διαδίκτυο καθώς και οργάνωσης, ταξινόμησης και παρουσίασης πληροφοριών. Όσον αφορά τις ΤΠΕ, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σκεπτόμενου και κριτικού ερευνητή διαδικτυακών πληροφοριών και ενός ερευνητή προβλημάτων και θεμάτων που στοχεύει και έχει την ικανότητα της εύρεσης πληροφοριών και λύσεων με σκοπό την τελική τους επίλυση. Οι μαθητές παράγουν και παρουσιάζουν τις εργασίες τους με τη συνεργασία και τον συντονισμό του εκπαιδευτικού. Οι νέοι γραμματισμοί, όπως ο κριτικός, ο τεχνολογικός και ο διερευνητικός, πρωταγωνιστούν στο σενάριο.

Διδακτική Ενότητα→ Δ Δημοτικού
↘ Ενότητα 13: Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ιστολόγια
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)12/05/2015
Χρονολογία έως25/05/2015
Σχολική μονάδα

Λάτσειο Δημοτικό Σχολείο, Κολλέγιο Ψυχικού (Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα)

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές