Κατεβάστε το σενάριο

Σχολείο και Μνημεία

  • Δημιουργός: Γεωργία (Γιούλη) Αλεξίου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Οι μαθητές αποδομούν κείμενα και αντλούν από αυτά πληροφορίες και επιχειρήματα σχετικά με το ποια πρέπει να είναι η σχέση σχολείου και μνημείων. Έργο τους η ανά ομάδες παραγωγή σύντομων ομιλιών προς τους συμμαθητές τους με θέμα «Πώς το σχολείο μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να χτίσουν μια βιωματική σχέση με το παρελθόν» και, εφόσον το επιθυμεί ο διδάσκων και οι μαθητές και το επιτρέπουν τα ενδιαφέροντά τους, η δημιουργία γελοιογραφιών ή εικονογραφημένων ιστοριών με περιεχόμενο σχετικό και η ανάρτηση των κειμένων στο wiki της τάξης. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εργασίας τους στην ολομέλεια και την αξιολόγησή της, δίδεται ως ατομική εργασία στους μαθητές (για το σπίτι) η συγγραφή ομιλίας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου με παρεμφερές περιεχόμενο.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Γ Λυκείου
↘ Η πειθώ
↘ Το δοκίμιο- Το άρθρο- Η επιφυλλίδα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Σχολική ζωή
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2/ 2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ