Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [10,39 MB]

Εν ονόματι του λαού ... εναντίον του λαού. Μία σπουδή στο λαϊκισμό

  • Δημιουργός: Ελένη Αντωνίου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο στηρίζεται στην κατανομή των εργασιών σε πέντε ομάδες μαθητών με πέντε ή έξι μέλη αντίστοιχα η καθεμία. Σκοπός τους είναι η παρουσίαση σύντομων ομιλιών με τη βοήθεια αρχείου παρουσίασης (ppt) προς τους συμμαθητές τους με θέμα την προσέγγιση και την εξοικείωση με τους όρους της λαϊκότητας και του λαϊκισμού καθώς και με τα βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά παρουσιάζονται στα δοθέντα στους μαθητές κείμενα. Θα ακολουθήσει συζήτηση για τα φαινόμενα του λαϊκισμού διαχρονικά από το παρελθόν μέχρι τη σημερινή εποχή. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι ορισμοί των όρων «λαϊκότητα» και «λαϊκισμός» μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων του βιβλίου της γλώσσας (σελ.168-170, έκδοση 2014), θα προβληθούν με ένα αρχείο παρουσίασης και θα καταγραφούν στο wiki της τάξης. Τέλος, θα γίνει η διάκριση των κειμενικών ειδών του άρθρου και του δοκιμίου σύμφωνα με τη θεωρία του βιβλίου στην ενότητα «άρθρο και δοκίμιο». Στο σενάριο αξιοποιείται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με τη μέθοδο project, καλλιεργείται, σύμφωνα με το συντάκτη του σεναρίου, η συνθετική ικανότητα (οι μαθητές συνθέτουν ένα νέο κείμενο με βάση την έρευνα που έχουν κάνει σχετικό ως προς το κειμενικό είδος και το περιεχόμενο), η αφαιρετική ικανότητα (εντοπισμός κειμενικού είδους) και η μεταγνωστική ικανότητα των μαθητών (αναστοχάζονται και σκέφτονται σύγχρονα λαϊκίστικα φαινόμενα). Καλλιεργείται, ακόμη, ο κριτικός γραμματισμός (σύγκριση στάσης απέναντι στο λαϊκισμό ο σχολικός γραμματισμός (υλικό για τη θεματική λαϊκότητα-λαϊκισμός, διάκριση των κειμενικών ειδών) και ο ψηφιακός γραμματισμός (χρήση Η/Υ, χρήση wiki, slidesharenet και power point, έρευνα στο διαδίκτυο).

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Γ Λυκείου
↘ Το δοκίμιο- Το άρθρο- Η επιφυλλίδα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)06/02/2015
Χρονολογία έως20/02/2015
Σχολική μονάδα

3ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές