Κατεβάστε το σενάριο

Ιπτάμενες ιστορίες

  • Δημιουργός: Σωτηρία Σαμαρά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Στο πλαίσιο του παρόντος σεναρίου, γίνεται μια απόπειρα ανίχνευσης της σύνδεσης μεταξύ φανταστικής λογοτεχνίας και τεχνολογικών επιτευγμάτων στη σύγχρονη εποχή. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει το ιπτάμενο ταξίδι στη λογοτεχνία, ως μέσο μετάβασης σε πολύ μακρινούς αλλά και φανταστικούς τόπους.
Δεν εγκαταλείπεται η μετωπική διδασκαλία, ιδιαίτερα στις φάσεις κατά τις οποίες ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να εξοικειώσει τους μαθητές με τρόπους κατηγοριοποίησης και κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών που συλλέγουν ή να κάνει επίδειξη της χρήσης κάποιων τεχνικών μέσων που απαιτούνται, αλλά στην κατεύθυνση πάντα της επιτέλεσης ενός ερευνητικού project που στηρίζεται κυρίως στην ομαδοσυνεργατική εργασία.

Διδακτική Ενότητα→ Δεν αντλεί από συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού βιβλίου
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Ιστορία
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)19/03/2015
Χρονολογία έως24/04/2015
Σχολική μονάδα

20ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση