Κατεβάστε το σενάριο

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (πλην αναφορικών)

  • Δημιουργός: Αιμιλία Φουντούκη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Μέσα από τη μελέτη κειμένων που αναδεικνύουν την αξία της γλωσσικής ποικιλότητας και την ιδιαιτερότητα της γλώσσας των νέων τίθεται προς προβληματισμό το ερώτημα αν η γλώσσα των νέων αποτελεί πλούτο για τη γλώσσα μας ή όχι. Στη συνέχεια, οι μαθητές εντοπίζουν σε ένα από τα παραπάνω κείμενα δευτερεύουσες προτάσεις που έχουν θέση ονόματος ή επιρρηματικού προσδιορισμού και γίνεται η διάκριση των δύο κατηγοριών. Στη δεύτερη φάση οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες αναζητούν περιόδους που περιέχουν δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις σε αυθεντικά κείμενα ή εργάζονται πάνω σε στοχευμένα παραδείγματα, προκειμένου να ανακαλύψουν τις συντακτικές σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των προτάσεων. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του σχολικού εγχειριδίου της Γραμματικής της Νέας Ελληνικής κατηγοριοποιούν τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις και προβαίνουν σε συμπεράσματα σχετικά με αυτές. Στην τελευταία φάση μετά από μελέτη κειμένων επιχειρηματολογίας για τη γλώσσα των νέων, οι μαθητές καταγράφουν επιχειρήματα υπέρ και κατά της χρήσης της και τα αξιοποιούν, για να εκφωνήσουν στην ολομέλεια σχετικές σύντομες ομιλίες.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Γ Γυμνασίου
↘ Γλώσσα-γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Σύνδεσμοι
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Γλωσσική ποικιλία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2014/11/10
Χρονολογία έως2014/12/18
Σχολική μονάδα

4ο Γυμνάσιο Κερατσινίου

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων