Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Οδηγός καλοκαιρινών διακοπών [8,18 MB]

Τεκμήρια

  • Οδηγός καλοκαιρινών διακοπών [6,83 MB]

Οδηγός καλοκαιρινών διακοπών

  • Δημιουργός: Βασιλική Γεωργαντζιά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το προτεινόμενο σενάριο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός έντυπου αλλά και ηλεκτρονικού οδηγού καλοκαιρινών διακοπών. Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να συμμετέχουν σε εννιά διαφορετικές δραστηριότητες, προκειμένου να συνθέσουν έναν οδηγό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο οδηγός αυτός διανεμήθηκε σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης. Έτσι, οι μαθητές/τριες δημιούργησαν δικές τους ασκήσεις (κουίζ, σταυρόλεξα κτλ), καταλόγους λογοτεχνικών βιβλίων και δανειστικών βιβλιοθηκών, συνέταξαν πολυτροπικά κείμενα με ιδέες – προτάσεις για το καλοκαίρι, δημιούργησαν πλαίσια για ζωγραφική για τους υπόλοιπους αναγνώστες του οδηγού, συνέταξαν ποιήματα και σχηματοποιήματα, δημιούργησαν συννεφολέξεις, κατέγραψαν ανέκδοτα, αινίγματα και παροιμίες, οργάνωσαν φόρμα για γραπτή επιστολή κ.ά..

Διδακτική Ενότητα→ Γ Δημοτικού
↘ Ενότητα 3.4: Γιορτή και ξενοιασιά
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Οικογένεια
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
↘ Αθλητισμός-Διατροφή
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Άρθρα
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Επιρρηματικό σύνολο
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Σημεία στίξης
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ποιήματα/τραγούδια
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Θρησκευτικά
↘ Πληροφορική
↘ Μαθηματικά
↘ Μελέτη Περιβάλλοντος
↘ Αισθητική Αγωγή
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Ευέλικτη ζώνη
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)15/5/2015
Χρονολογία έως5/6/2015
Σχολική μονάδα

3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση