Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • 28η Οκτωβρίου [124,33 KB]

Τεκμήρια

  • 28η Οκτωβρίου [21,21 MB]

28η Οκτωβρίου

  • Δημιουργός: Βασιλική Γεωργαντζιά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το παρόν σενάριο εντάσσεται στα σενάρια άτυπου γραμματισμού και λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Συνδέεται με τις επίκαιρες ενότητες του μαθήματος της Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού και αντλεί ώρες και από το μάθημα της Ευέλικτης Zώνης. Πραγματεύεται την αναζήτηση και συγκέντρωση πληροφοριών πάνω σε θεματικές του πολέμου του 1940, την παραγωγή σχετικής ταινίας, τη δημιουργία ανακοίνωσης-πρόσκλησης και την παρουσίαση της ταινίας στην ολομέλεια του σχολείου. Στόχος είναι η γνωριμία με υβριδικά κειμενικά είδη που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές καταστάσεις. Αξιοποιούνται οι δυνατότητες των ΤΠΕ μέσα από τη δυναμική των οποίων οι μαθητές θα αναδείξουν την ταυτότητά τους στα πλαίσια των νέων γραμματισμών.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Δημοτικού
↘ Ενότητα 1.5: Η πατρίδα μας γιορτάζει
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Θρησκείες
↘ Γιορτές
↘ Σχολική ζωή
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Άρθρα
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Σημεία στίξης
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Παράγραφος
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Μουσική
↘ Πληροφορική
↘ Μελέτη Περιβάλλοντος
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
↘ Σχολικές γιορτές
↘ Ευέλικτη ζώνη
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)9/10/2014
Χρονολογία έως24/10/2014
Σχολική μονάδα

3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση