Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Συνοδευτικό υλικό [5,57 MB]

Τεκμήρια

  • Τεκμήρια εφαρμογής [17,12 MB]

Σας καλωσορίζουμε στην πόλη μας

  • Δημιουργός: Κατερίνα Καπετάνιου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Δ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο αξιοποιεί λογοτεχνικά κείμενα και ψηφιακά εργαλεία εστιάζοντας στο πεδίο της τοπικής ιστορίας. Η κατανόηση της ιστορίας και η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης στα παιδιά απαιτεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας, κατανόησης, αξιολόγησης και διαχείρισης των πηγών των πολλαπλών λόγων που αρθρώνονται στο ιστορικό παρελθόν. Η μελέτη της ιστορίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο απαιτεί την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων μέσα από βιωματικές δραστηριότητες με στόχο την απόκτηση γνώσεων μέσα από εμπειρικά δεδομένα, ώστε τα παιδιά να διαθέτουν θεωρητικά εργαλεία και δεξιότητες που θα τους ανοίξουν τον δρόμο για την επεξεργασία και ανάλυση των ιστορικών γεγονότων (Αβδελά 1998, 120).
Παράλληλα, η λογοτεχνία προσφέρει όψεις του ιστορικού παρελθόντος μέσα από έναν «μη ιστορικό λόγο». Έτσι, απαλλαγμένα από το ακαδημαϊκό πλαίσιο του σχολικού ιστορικού γραμματισμού, τα παιδιά μπορούν να προσεγγίσουν κατά την ώρα της Φιλαναγνωσίας την ιστορική γνώση μέσα από άλλα μάτια και να τους κερδίσει η μαγεία της προσωπικής ερμηνείας, του μίτου του ιστορικού μύθου, της πολλαπλής σύνθεσης της ιστορικής πραγματικότητας.

Διδακτική Ενότητα→ Δεν αντλεί από συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού βιβλίου
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
↘ Πόλη
↘ Ιστορία
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Περίληψη
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Παράγραφος
↘ Ιστολόγια
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Αγγλική Γλώσσα
↘ Γεωλογία-Γεωγραφία
↘ Θρησκευτικά
↘ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
↘ Μελέτη Περιβάλλοντος
↘ Αισθητική Αγωγή
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Εκπαιδευτικές εκδρομές
↘ Περιβαλλοντική Αγωγή
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
↘ Σχολικές γιορτές
↘ Ευέλικτη ζώνη
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)20/03/2015
Χρονολογία έως15/05/2015
Σχολική μονάδα

17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές