Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [3,71 MB]

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [11,48 MB]

Βρες την παροιμία

  • Δημιουργός: Παρασκευάς Κούρτης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το παρόν σενάριο προσπαθεί να στηρίξει και να προωθήσει την αρμονική σύζευξη μεταξύ παιχνιδιού, μάθησης και διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτό τα παιδιά θα παρακολουθήσουν ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζει το παλιό τηλεοπτικό παιχνίδι «Βρες τη φράση» και με βάση αυτό θα δημιουργήσουν ένα πνευματικό παιχνίδι με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, αξιοποιώντας, ταυτόχρονα, μέρος του λαϊκού αφηγηματικού λόγου: τις παροιμίες.
Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας τού παραπάνω παιχνιδιού θα κληθούν να ανακαλύψουν την προέλευση των παροιμιών και θα προσπαθήσουν να τις απεικονίσουν με σύμβολα και εικόνες. Επιπλέον, θα παρουσιάσουν το έργο τους στους/τις συμμαθητές/-τριες οι οποίοι/ες θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν την κρυμμένη παροιμία.
Επιπρόσθετα, θα δημιουργήσουν παροιμίες αναδομώντας παλιές, ελληνικές και ξένες, τις οποίες και θα αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Διδακτική Ενότητα→ Ε Δημοτικού
↘ Ενότητα 1: Ο φίλος μας το περιβάλλον
↘ Ενότητα 11: Παιχνίδια, παιχνίδια, παιχνίδια
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ιστολόγια
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)02/03/2015
Χρονολογία έως06/03/2015
Σχολική μονάδα

1o Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ΑΠΘ Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού