Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [13,29 MB]

Σχολείο και Μνημεία

  • Δημιουργός: Δημήτρης Βασιλείου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Οι μαθητές επεξεργάστηκαν κείμενα με σκοπό την άντληση από αυτά πληροφοριών και επιχειρημάτων για τη σχέση του σχολείου με τα μνημεία. Έργο τους η ανά ομάδες συγκέντρωση υλικού με θέμα «Πώς το σχολείο μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να χτίσουν μια βιωματική σχέση με το παρελθόν», και η δημιουργία λογισμικού παρουσίασης (PowerPoint). Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εργασίας τους στην ολομέλεια, ακολούθησε συγγραφή ομιλίας στην τάξη, με σκοπό να εκφωνηθεί στο Πολιτιστικό Kέντρο του Δήμου.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Γ Λυκείου
↘ Το δοκίμιο- Το άρθρο- Η επιφυλλίδα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Σχολική ζωή
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)02/03/2015
Χρονολογία έως16/03/2015
Σχολική μονάδα

Πειραματικό ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση