Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΣΩΠΑΙΝΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ [5,96 MB]

Τεκμήρια

  • ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΣΩΠΑΙΝΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ [67,42 MB]

Η ζωγραφική είναι λόγος που σωπαίνει και ο λόγος είναι ζωγραφική που μιλάει

  • Δημιουργός: Μαργαρίτα Γουρνίκη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Περίληψη

Στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής γίνεται προσπάθεια οι μαθητές/-τριες να αντιληφθούν τη σχέση του λόγου με τις εικαστικές τέχνες. Τη συσχέτιση αυτή την εκφράζει ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου λέγοντας ότι η ποίηση είναι «ομιλούσα ζωγραφική» ενώ η ζωγραφική «σιγώσα ποίησι». Συγκεκριμένα, τα παιδιά χρησιμοποιώντας ως δομικά υλικά κάποιους πίνακες ζωγραφικής θα συγγράψουν πεζά κείμενα ως εκφράσεις της εντύπωσης ή του συναισθήματος που εκφράζουν οι εικόνες τους. Οι πίνακες είναι διαφορετικών ζωγράφων και έχουν ως θέμα τη φιλία.

Διδακτική Ενότητα→ Ε Δημοτικού
↘ Ενότητα 6: Οι φίλοι μας, οι φίλες μας
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Θρησκείες
↘ Σχολική ζωή
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Παράγραφος
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)16/01/2015
Χρονολογία έως28/01/2015
Σχολική μονάδα

Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Κυθήρων

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές