Κατεβάστε το σενάριο

Αρχή αναρχίας εστί...

  • Δημιουργός: Μαγδαληνή Πρεβεζάνου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο αυτό απελευθερώνει μαθητές και δασκάλους από την τυπική μορφή διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών Γενικής Παιδείας, καθώς συνδέεται με νέες μορφές έκφρασης και επικοινωνίας των μαθητών με τους τραγικούς ήρωες, αποσπώντας χαρακτηριστικά του ήθους και της συμπεριφοράς τους και συνομιλώντας με το σήμερα. Η διδακτική ενότητα όπου ο Κρέοντας συνομιλώντας με τον γιο του τον Αίμονα κάνει ειδική μνεία για τα αρνητικά της αναρχίας και φέρνει στο προσκήνιο τα θέματα σύγκρουσης των δύο γενεών και των δύο φύλων, τον αυταρχισμό της εξουσίας, τις αντίθετες κοινωνικές δυνάμεις όπως επενεργούν σε έναν πολιτισμό, θίγει θέματα που αναδεικνύονται στο συγκεκριμένο σενάριο και αναπτύσσονται με δράσεις που υλοποιούν οι ομάδες με τις αντίστοιχες ταυτότητες.

Διδακτική Ενότητα→ Β Λυκείου
↘ Σοφοκλέους Αντιγόνη - Γενικής Παιδείας
↘ Σοφοκλέους Αντιγόνη – Στίχοι 635-780 από το πρωτότυπο
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Σχήματα λόγου
↘ Σύμβολο
↘ Μύθος
↘ Δραματικότητα
↘ Διακειμενικότητα
↘ Τραγική ειρωνεία
↘ Σήματα ποιητικής
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Σιωπηλή κατ' ιδίαν ανάγνωση
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Λογοτεχνικό κείμενο (quasi literature writing)
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)Σεπτέμβριος 2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Φορητοί υπολογιστές