Κατεβάστε το σενάριο

Δημιουργούμε τη δική μας σχολική βιβλιοθήκη

  • Δημιουργός: Μαρία Κουκλατζίδου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Δ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Τον Σεπτέμβριο του 2012 η UNESCO οργάνωσε ένα μεγάλο συνέδριο στο Βανκούβερ του Καναδά με τίτλο «Η Μνήμη του Κόσμου στην ψηφιακή εποχή».Αναδεικνύεται πως η σύγχρονη σχολική βιβλιοθήκη υπερβαίνει τον παραδοσιακό ρόλο της αποθήκευσης, ταξινόμησης, καταλογογράφησης και δανεισμού βιβλίων και μεταβάλλεται σε έναν χώρο αναζήτησης, απόκτησης και επεξεργασίας της γνώσης, καλλιέργειας της σχέσης του παιδιού με το βιβλίο και συνάμα ανάπτυξης σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων που την επισκέπτονται.Θα λέγαμε ότι η σύγχρονη σχολική βιβλιοθήκη αποτελεί μια προωθημένη μορφή σχολικής τάξης, με διευρυμένες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δυνατότητες, χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως το μέγεθος του χώρου της, ο πλούτος, και η ποικιλία των πηγών της (Αρβανίτη2007).
Το σενάριο αποσκοπεί στο να εισαγάγει τους μαθητές στη δεξιότητα ανάπτυξης της κουλτούρας του αναγνώστη και κριτικού αναζητητή της γνώσης που διερευνά τις πηγές, ψηφιακές και μη, ελέγχει την αξιοπιστία του περιεχομένου και επιλέγει να μελετήσει την καταλληλότερη.Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια να ενισχυθούν οι δεξιότητες της κριτικής ανίχνευσης και αξιολόγησης των πηγών πληροφόρησης και να αναπτυχθούν οι δεξιότητες αξιοποίησης του διαδικτύου, των ψηφιακών βιβλίων και του έντυπου υλικού και βιβλίων.Επίσης, επιδιώκεται η καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής καθώς και η δεξιότητα τηςοργάνωσης, ταξινόμησης και παρουσίασης πληροφοριών. Όσον αφορά τις ΤΠΕ, το σενάριοαποσκοπεί στη δημιουργία ενός σκεπτόμενου και κριτικού ερευνητή διαδικτυακών πληροφοριώνκαι στη γνωριμία και χρήση λογισμικών ταξινόμησης και οργάνωσης πληροφοριών. Οι μαθητές παράγουν και παρουσιάζουν τις εργασίες τους με τη συνεργασία και τον συντονισμό του εκπαιδευτικού. Οι νέοι γραμματισμοί,όπως ο κριτικός, ο τεχνολογικός και ο διερευνητικός, πρωταγωνιστούν στο σενάριο.

Διδακτική Ενότητα→ Δ Δημοτικού
↘ Ενότητα 10: Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αγέρα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Συντομογραφίες
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Αισθητική Αγωγή
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Θεατρική Αγωγή
↘ Ευέλικτη ζώνη
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)2/2015
Χρονολογία έως3/2015
Σχολική μονάδα

3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές