Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Γνωριμία με τα πρόσωπα του χειμώνα [40,15 MB]

Γνωριμία με τα πρόσωπα του χειμώνα

  • Δημιουργός: Νίκος Αμανατίδης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο επιχειρεί να γνωρίσει στους μαθητές της Γ΄ Τάξης τους τρόπους ειδησεογραφικής ενημέρωσης των ανθρώπων πάνω σε ένα φαινόμενο ή γεγονός. Μέσα από τη διερεύνηση και μελέτη διαφορετικών τρόπων ενημέρωσης από όλα τα μέσα (έντυπα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά κ.ά.) θα εστιάσουν στις ομοιότητες και διαφορές τους. Θα μελετήσουν τη συμβολική απεικόνιση των δελτίων καιρού, θα εστιάσουν στις πληροφορίες, στους τίτλους και τις πληροφορίες εικονικών και γλωσσικών κειμένων και θα δημιουργήσουν δικές τους ειδήσεις και δελτία καιρού. Θα μελετήσουν το φαινόμενο της εναλλαγής των εποχών και στα δύο ημισφαίρια της Γης. Θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τη δική τους εφημερίδα, στην οποία θα συμπεριλάβουν τις νέες γνώσεις τους. Η εφημερίδα τους θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο της τάξης και στην ιστοσελίδα του σχολείου, για να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους για τον χειμώνα και τις ιδιαιτερότητές του.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Δημοτικού
↘ Ενότητα 2.1: Πολιτείες ντυμένες στα λευκά
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
↘ Πόλη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Άρθρα
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Αντωνυμίες
↘ Ρήματα
↘ Αριθμητικά
↘ Επιρρήματα
↘ Σύνδεσμοι
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Επιρρηματικό σύνολο
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Συντομογραφίες
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Παράγραφος
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)18/11/2014
Χρονολογία έως27/11/2014
Σχολική μονάδα

1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων