Κατεβάστε το σενάριο

Τὸ ζείδωρον ὕδωρ

  • Δημιουργός: Νεκταρία Ιωάννου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο στηρίζεται στην ένατη ενότητα του σχολικού βιβλίου της «Οδύσσειας» της Α΄ Γυμνασίου, που περιλαμβάνει ένα εκτενές απόσπασμα της ραψωδίας ε (στίχοι 311-420), το οποίο περιγράφει την τελευταία θαλασσινή περιπέτεια του Οδυσσέα και την πάλη του με τα κύματα πριν φθάσει ως ναυαγός στις ακτές της Σχερίας, γεγονός που σηματοδοτεί και τη σωτηρία του.
Οι μαθητές καλούνται να χωριστούν σε τέσσερις ομάδες και να πραγματευτούν ερωτήσεις που έχουν ως κεντρικό νοηματικό άξονα το υγρό στοιχείο (νερό) στις ποικίλες διαστάσεις-εκφάνσεις-εκδοχές του, με έμφαση στη λεξιλογική διαχρονία των όρων που το περιγράφουν και στον πολιτισμικό του αντίκτυπο, ερχόμενοι σε επαφή με μύθους και θρύλους του αρχαίου κόσμου σχετικά με αυτό και αποκωδικοποιώντας τη σημασία τους. Δευτερευόντως γίνεται απόπειρα προσέγγισης του νερού διαθεματικά, δηλαδή από την πλευρά των θετικών επιστημών, συγκεκριμένα της γεωγραφίας, της βιολογίας και της οικολογίας, στο πλαίσιο που επιτρέπουν οι προκαθορισμένες αναφορές των σχετικών σχολικών εγχειριδίων.

Διδακτική Ενότητα→ Α Γυμνασίου
↘ Οδύσσεια
↘ 9. ε 311-420
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Αθλητισμός-Διατροφή
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Συγγραφέας
↘ Όμηρος
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Αρχαϊκή εποχή
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Ανάπτυξη δοκιμίου (essay)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφρ.)
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Γεωλογία-Γεωγραφία
↘ Οικιακή Οικονομία
↘ Πληροφορική
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Περιβαλλοντική Αγωγή
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)Ιανουάριος 2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές