Κατεβάστε το σενάριο

Τα ζώα που ζουν κοντά μας

  • Δημιουργός: Σωτηρία Σαμαρά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Η παρούσα δραστηριότητα προτείνεται ως επέκταση-συμπλήρωση της άσκησης 4 του Τετραδίου Εργασιών της Γλώσσας της Ε΄ Δημοτικού (α΄ τεύχος, σσ. 34-35) και αφορά στη σημασία και την ορθογραφία σύνθετων λέξεων με δεύτερο συνθετικό το επίθημα -κομειο.

Διδακτική Ενότητα→ Ε Δημοτικού
↘ Ενότητα 4: Τα ζώα που ζουν κοντά μας
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σύνθεση
↘ Ετυμολογία
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/2011
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών