Κατεβάστε το σενάριο

Καβάφης-Αναγνωστάκης: η συνάντηση των δύο ποιητών

 • Δημιουργός: Μαριάννα Βενούτσου

 • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Λυκείου
 • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Διαθεματικό: Όχι
 • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου και προτείνει τη συνεξέταση δύο ποιητικών φυσιογνωμιών της νεοελληνικής λογοτεχνίας, του αλεξανδρινού Κωνσταντίνου Καβάφη και του μεταπολεμικού ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη.

Με το σενάριο αυτό οι μαθητές θα συνεξετάσουν ποιήματα του Καβάφη και του Αναγνωστάκη και θα επισημάνουν σημεία «συνάντησης» των δύο ποιητών, όπως ο πεζολογικός τόνος, η ειρωνεία, η γλώσσα, η οποία είναι απογυμνωμένη από τις ποιητικές λέξεις, η αφόρμηση από την ιστορία κ.ά.

Έτσι, κατά την προαναγνωστική φάση, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών, οι μαθητές καλούνται να ενημερωθούν για το θέμα του σεναρίου και να έρθουν σε πρώτη επαφή με τους εξεταζόμενους ποιητές, μέσω σχετικών βίντεο που θα παρακολουθήσουν. Στη συνέχεια, τα παιδιά καλούνται να μελετήσουν ένα συγκεκριμένο ποίημα των δύο ποιητών, μέσα από το οποίο θα κληθούν να επισημάνουν κάποια κοινά στοιχεία που παρατηρούν.

Στη φάση της κυρίως ανάγνωσης, στην οποία αξιοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και προτείνονται τέσσερις διδακτικές ώρες, οι μαθητές θα μελετήσουν επιπλέον κείμενα των παραπάνω ποιητών και θα κατανοήσουν καλύτερα, μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, για ποιο λόγο μιλάμε για «συνάντηση» των Καβάφη και Αναγνωστάκη. Οι δραστηριότητες που προτείνονται σε αυτήν τη φάση αξιοποιούν και τις νέες τεχνολογίες.

Κατά τη φάση μετά την ανάγνωση τα παιδιά, αξιοποιώντας το υλικό και τις πληροφορίες που συνέλεξαν κατά τις προηγούμενες ώρες του σεναρίου, θα δημιουργήσουν ένα μικρό βίντεο-αφιέρωμα με θέμα τη «συνάντηση» των δύο ποιητών, το οποίο και θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λογοτεχνικά γένη και είδη
↘ Ποίηση-ποίημα
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Γενιά του 1930
↘ Μεταπολεμική πεζογραφία/ποίηση
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ειρωνεία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)Μάρτιος 2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Φορητοί υπολογιστές

Κείμενα

 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. Αντί να φωνασκώ…
 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. If…
 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ.
 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. Νέοι της Σιδώνος, 1970.
 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. Οι σωσίες.
 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. Στον Νίκο Ε…1949.
 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. Τώρα είμαι απλώς θεατής…
 • Αναγνωστάκης, Μανόλης. 13.12.43.
 • Καβάφης, Κ.Π. Η πόλις.
 • Καβάφης, Κ.Π. Μέρες του 1909, '10, και '11.
 • Καβάφης, Κ.Π. Νέοι της Σιδώνος 400 μ.Χ.
 • Καβάφης, Κ.Π. Ο Δαρείος.
 • Καβάφης, Κ.Π. Περιμένοντας τους βαρβάρους.
 • Καβάφης, Κ.Π. Στα 200 π.Χ.
 • Καβάφης, Κ.Π. Τρώες.
 • Καβάφης, Κ.Π. Φυγάδες.