Κατεβάστε το σενάριο

Ο δικός μας Άγιος Βασίλης

  • Δημιουργός: Μαργαρίτα Γουρνίκη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια, ΣΤ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο στοχεύει να μυήσει τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού στο πνεύμα των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ειδικότερα, επιχειρεί να γνωρίσει στους μαθητές ορισμένα εορταστικά έθιμα και παραδόσεις της χώρας μας, να τους μυήσει στην απόλαυση της ανάγνωσης επίκαιρων λογοτεχνικών κειμένων και ταινιών αλλά και να τους προβληματίσει σχετικά με ζητήματα αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας που αναδεικνύονται αυτές τις μέρες.

Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Οικογένεια
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Γιορτές
↘ Σχολική ζωή
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Οδηγίες
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Μουσική
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)12/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές