Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Ταξίδι στον χρόνο [515,38 KB]

Ταξίδι στον χρόνο

  • Δημιουργός: Ιωάννα Κοσμίδου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Στο παρόν σενάριο οι μαθητές σχεδιάζουν τη δική τους χρονομηχανή, όπως ο Χρονοταξιδιώτης στη "Μηχανή του χρόνου" του Χέρμπερτ Ουέλς, για να ταξιδέψουν στο παρόν ή στο μέλλον. Ο κύριος άξονας του σεναρίου είναι η δημιουργία μιας χρονογραμμής πάνω στην οποία τοποθετούνται σημεία στον χρόνο, στα οποία έχουν επιλέξει να ταξιδέψουν οι μαθητές. Στη χρονογραμμή αυτή τοποθετούνται, επιπλέον, διάφορα στοιχεία για τα σημεία αυτά όπως: ενημερωτικά κείμενα, εικόνες, βίντεο, αρχεία ήχου.

Διδακτική Ενότητα→ Ε Δημοτικού
↘ Ενότητα 10: Μυστήρια - επιστημονική φαντασία
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)8/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση