Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΙΔΑ [10,86 MB]

Τεκμήρια

  • ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΙΔΑ [7,35 MB]

Που λες είδα

  • Δημιουργός: Μαργαρίτα Γουρνίκη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Διδασκαλία της έννοιας και της χρήσης των επιθέτων στην κατασκευή περιγραφικών και αφηγηματικών κειμένων, βασισμένη στο διδακτικό πακέτο του γλωσσικού μαθήματος της Β΄ Δημοτικού με την ενσωμάτωση ΤΠΕ και τη διεύρυνση των πεδίων γραμματισμών που εμπλέκονται στον αρχικό σχεδιασμό εξέλιξης της ενότητας 9 «Που λες είδα» στο βιβλίο του δασκάλου.

Διδακτική Ενότητα→ Β Δημοτικού
↘ Ενότητα 9: «Που λες, είδα...»
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Γραφή
↘ Σημεία στίξης
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)15/01/2014
Χρονολογία έως22/01/2014
Σχολική μονάδα

Δ. Σ. Κάτω Καμήλας Σερρών

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές