Κατεβάστε το σενάριο

Τι είναι αυτό που το λένε αλήθεια;

  • Δημιουργός: Κοσμάς Τουλούμης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διερευνούν την έννοια «αλήθεια». Με αφόρμηση από το απόσπασμα του ιστορικού της ελληνιστικής εποχής Πολύβιου του Μεγαλοπολίτη (περ. 200 – 118 π.Χ.) που συνδέει την «αλήθεια» με την «αντικειμενικότητα» διερευνούν τη λέξη, τις σημασίες και τα νοήματά της στην Αρχαία και Νέα ελληνική Γλώσσα, στην Ιστορία, στις Θετικές Επιστήμες, στις θεολογικές σπουδές, αλλά και στην καθημερινότητά τους. Αξιοποιούν ανοιχτά διερευνητικά ψηφιακά περιβάλλοντα που προσφέρονται στο διαδίκτυο, όπως τα αρχαιοελληνικά και νεοελληνικά λεξικά, καθώς και τα Σώματα Κειμένων (σχολικά εγχειρίδια και εφημερίδες) από την Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και οι μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο για να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό πόρο, ένα ανθολόγιο που θα αφορά στον πολυτροπικό ορισμό της αλήθειας. Το κείμενο του Πολύβιου και τα αποσπάσματα του επιμέτρου της αντίστοιχης ενότητας του σχολικού εγχειριδίου λειτουργούν βοηθητικά. Κάθε ομάδα «συγγράφει» το δικό της πολυτροπικό κείμενο, ένα ανθολόγιο με τίτλο «τι είναι αυτό που το λένε αλήθεια;». Το ερώτημα έχει τη μορφή προβλήματος που καλούνται να επιλύσουν οι μαθητές σ’ αυτό το τελικό κείμενο. Εκεί εκθέτουν με αρχαιοελληνικές και νεοελληνικές λέξεις και φράσεις, με εικόνες και ήχους το διαθεματικό «ορισμό» τους για την «αλήθεια». Το τελικό προϊόν της εργασίας των μαθητών/τριών μπορεί να είναι το αποτέλεσμα κάθε ομάδας ή ένα συνολικό πόνημα το οποίο μπορεί να συζητηθεί στην ολομέλεια της τάξης με χρήση του διαδραστικού πίνακα, όπου υπάρχει, για ανατροφοδότηση, σχόλια, επισημάνσεις, τροποποιήσεις, προσαρμογές και τελική σύνταξη ενός νέου ψηφιακού πόρου με βάση το έργο κάθε ομάδας.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Β Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 3. Το χρέος του ιστορικού
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Ιστορικά
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Ελληνορωμαϊκή εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Ιστολόγια
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Αγγλική Γλώσσα
↘ Θρησκευτικά
↘ Πληροφορική
↘ Μαθηματικά
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)Δεκέμβριος 2011
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση