Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [3,82 MB]

Μουσική και άλλες τέχνες - Ο μαγικός κόσμος των βιβλίων

  • Δημιουργός: Κωνσταντίνος Πέτρου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Ε' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Επέκταση της δραστηριότητας του σχολικού βιβλίου που αναφέρεται στη σύνταξη ενός βιογραφικού. Στο σενάριο επιλέγονται 4 εκπρόσωποι από τη ζωγραφική, τη μουσική, την ποίηση και την πεζογραφία, και οι μαθητές συλλέγουν στοιχεία γι’ αυτούς από το διαδίκτυο, αφού πρώτα έχουν κατανοήσει τη σημασία της έννοιας ‘Βιογραφία’ και έχουν εξοικειωθεί με τη δομή μιας βιογραφίας. Ταυτόχρονα η υλοποίηση του σεναρίου προσφέρει ευκαιρίες για παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Διδακτική Ενότητα→ Ε Δημοτικού
↘ Ενότητα 7: Μουσική
↘ Ενότητα 9: Βιβλία - βιβλιοθήκες
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Σύνθεση
↘ Ετυμολογία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)17/05/2013
Χρονολογία έως20/05/2013
Σχολική μονάδα

20ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση