Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Ντίλι, ντίλι, ντίλι εφαρμογή τεκμήρια [5,83 MB]

Ντίλι, ντίλι, ντίλι

  • Δημιουργός: Βάσω Γεωργαντζιά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Β' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Μέσα από το συγκεκριμένο σενάριο επιδιώκεται η γνωριμία των μικρών μαθητών/-τριών με τη γλώσσα και τη δομή της, η εξάσκησή τους σε βασικές πρακτικές συλλαβισμού, σε δραστηριότητες αξιοποίησης συλλαβών για τη δημιουργία λέξεων, προφορικής, γραπτής κατανόησης και ανασύνθεσης μικρών κειμένων, ποιημάτων και παραμυθιών, με απώτερο στόχο τη δική τους αυτόνομη παραγωγή απλών ιστοριών. Η σταδιακή επαφή των παιδιών με τα δομικά στοιχεία της γλώσσας γίνεται παράλληλα με τη «βήμα προς βήμα» εξοικείωσή τους με πρακτικές που αφορούν στους νέους γραμματισμούς και τη χρήση «ψηφιακών» βιβλίων. Μέσα από τα προσωπικά τους βιώματα γνωρίζουν τη χρησιμότητα και τη λειτουργικότητα του Η/Υ και των Τ.Π.Ε ενώ ταυτόχρονα εξασκούνται στη χρήση βασικών εντολών επεξεργασίας απλών λογισμικών.

Διδακτική Ενότητα→ Β Δημοτικού
↘ Ενότητα 2: Με το «σεις» και με το «σας»
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Σημεία στίξης
↘ Συλλαβισμός
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Ποιήματα/τραγούδια
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Μουσική
↘ Πληροφορική
↘ Αισθητική Αγωγή
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Θεατρική Αγωγή
↘ Ευέλικτη ζώνη
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)17/10/2013
Χρονολογία έως4/11/2013
Σχολική μονάδα

3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση