Κατεβάστε το σενάριο

Σύγχρονοι Αίσωποι

  • Δημιουργός: Μαρία Παναγιώτου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες εξετάζουν σταδιακά τους βασικούς όρους της πρότασης (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο) στη νέα και την αρχαία ελληνική γλώσσα, συλλέγοντας πληροφορίες από ποικίλα ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως το Ψηφιακό Σχολείο, την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και τον ιστοχώρο του Ελληνικού Πολιτισμού. Έχοντας ως αφετηρία τη θεωρία του συντακτικού και τα παραδείγματα της νεοελληνικής γλώσσας σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της αναζήτησής τους για τη σύνταξη των προτάσεων στην αρχαία ελληνική, επιχειρούν μια συγκριτική θεώρηση των κύριων όρων της πρότασης διαχρονικά. Στη συνέχεια, συντάσσουν μύθους του Αισώπου, τους οποίους επιλέγουν οι ίδιοι από το Μυθολογικόν Συντίπα του Φιλοσόφου και από τους Μύθους του Αισώπου, τους μεταγράφουν στα αρχαία ελληνικά και δημιουργούν πολυτροπικά κείμενα, επισημαίνοντας τις διαφορές που παρατηρούν ανάμεσα στις δικές τους συντακτικές επιλογές και στις επιλογές του συγγραφέα, καθώς και το ρόλο που παίζει κάθε όρος τόσο μέσα στην απλή πρόταση όσο και στο ευρύτερο κείμενο. Στο τέλος, συνθέτουν ένα δικό τους μύθο, για να στηλιτεύσουν ή να εξάρουν χαρακτήρες ή συμπεριφορές της καθημερινής τους ζωής, τον οποίο καλούνται να μεταφέρουν στα αρχαία ελληνικά και να τον αξιοποιήσουν για τη δημιουργία ενός πολυτροπικού κειμένου.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Α Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 11. Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Σύνταξη
↘ Όροι της πρότασης
↘ Απλή πρόταση
↘ Γραφή
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Συγγραφέας
↘ Αρριανός
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Ελληνορωμαϊκή εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Μύθος
↘ Αλληγορία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)02/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση