Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [3,85 MB]

Μια βόλτα ακόμη…

  • Δημιουργός: Ειρήνη Τζοβλά

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο ξεκίνησε με αφορμή την έλευση της άνοιξης και το κείμενο από την ενότητα «Άνοιξη» του σχολικού εγχειρίδιου και συγκεκριμένα την υποενότητα «Βόλτα στο βουνό». Με το κείμενο του σχολικού βιβλίου οι μικροί μαθητές της Α΄ Τάξης κλήθηκαν να ακολουθήσουν τους ήρωές του «σε μια βόλτα στο κοντινό βουνό» παρατηρώντας και περιγράφοντας τη φύση τις πρώτες μέρες της άνοιξης. Στόχος μας ήταν η προφορική και γραπτή εξοικείωσή τους με την περιγραφή και τα γραμματικά μέσα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν.
Μέσα από τις δραστηριότητες του σεναρίου οι μαθητές μπλέχτηκαν στην αξιοποίηση και άλλων μορφών κειμένου (βίντεο, εικόνα, ήχος) αναλαμβάνοντας ενεργό δράση για την περιγραφή σκηνών του φυσικού περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό το υλικό του σχολικού εγχειριδίου εμπλουτίστηκε, ενώ παράλληλα δόθηκε μια άλλη εναλλακτική προοπτική προσέγγισής του, με την ένταξη των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία.
Εκτός από τους προαναφερόμενους στόχους, βασικές επιδιώξεις του σεναρίου αποτέλεσαν η εξάσκηση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών και της γλωσσικής τους έκφρασης (προφορικής και γραπτής) μέσα από την αξιοποίηση ήδη αποκτημένων γνώσεων, αλλά και εμπειριών γύρω από ποικίλα θέματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, προωθήθηκαν στόχοι που αφορούσαν τη μύηση των μαθητών στους νέους γραμματισμούς μέσα από το παιχνίδι της σύνδεσης εικόνων και (γραπτού ή προφορικού) κειμένου, αλλά και της συμβολής τους στη δημιουργία ή ανασύνθεση πολυτροπικών κειμένων.
Πρώτο σταθμό στη «βόλτα» τους αποτέλεσε το κείμενο του σχολικού εγχειριδίου. Οι γραπτές πληροφορίες από αυτό μετασχηματίστηκαν σε εικονική μορφή. Αυτή με τη σειρά της αποτέλεσε το πρόσχημα για την παρακίνηση μιας προφορικής περιγραφής ενός φυσικού τοπίου. Στη συνέχεια παρακολουθούσαν τη βόλτα στο βουνό μιας ακόμη ηρωίδας ― αυτή τη φορά μιας παιδικής εκπομπής, στιγμιότυπα της οποίας κλήθηκαν να περιγράψουν. Η γνωριμία τους με ζώα που μπορεί να συναντήσει κανείς στο βουνό αποτέλεσε το έναυσμα για την ένταξη στο σενάριο –αλλά και στο μάθημα της γλώσσας– δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη γνωριμία με το Εικονογραφημένο Λεξικό της Α΄ και Β΄ Τάξης. Αυτό επιδιώχτηκε να γίνει με τη μορφή ενός παιχνιδιού συμπλήρωσης ονομάτων (κάποιων γνωστών ζώων), για τα οποία προσφέρθηκαν ως βοήθημα οι ορισμοί των αντίστοιχων λημμάτων από το Εικονογραφημένο Λεξικό.

Διδακτική Ενότητα→ Α Δημοτικού
↘ Ενότητα 8: Άνοιξη
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Άρθρα
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Τόνοι
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/3/2014
Χρονολογία έως14/03/2014
Σχολική μονάδα

4ο Δημοτικο Σχολείο Πεύκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές