Κατεβάστε το σενάριο

Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας: Διερευνώντας τα τοπία της Αρχαίας Ελληνικής Ιστοριογραφίας

  • Δημιουργός: Κοσμάς Τουλούμης

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Λυκείου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Οι μαθητές / τριες γνωρίζουν την Αγορά της κλασικής Αθήνας ως τοπίο, αλλά και ως χώρο στον οποίο συναιρούνται μηνύματα και συμβολισμοί της αθηναϊκής πολιτείας και της ιδεολογίας της. Οι ομάδες τους προσεγγίζουν, συνεπώς, τα μνημεία της σε μια πρώτη φάση ανάλογα με το τι συμβολίζουν και τα μηνύματα που μεταφέρουν σε δημόσιο πολιτικό, θρησκευτικό και οικονομικό επίπεδο. Στη δεύτερη φάση οι παραπάνω συμβολισμοί και μηνύματα συνδέονται με την ιστορική εξέλιξη της Αγοράς και μεταφέρονται στο σήμερα με τη διερεύνηση του τι μπορεί να σημαίνει η Αρχαία Αγορά της Αθήνας σήμερα. Το τελικό προϊόν της εργασίας των μαθητών/τριών - μια ψηφιακή παρουσίαση ή ένας οδηγός που θα αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα όπου έχουν πρόσβαση οι περισσότεροι νέοι σήμερα - μπορεί να είναι το αποτέλεσμα κάθε ομάδας ή ένα συνολικό πόνημα το οποίο μπορεί να συζητηθεί στην ολομέλεια της τάξης με χρήση του διαδραστικού πίνακα, όπου υπάρχει, για ανατροφοδότηση, σχόλια, επισημάνσεις, τροποποιήσεις, προσαρμογές και τελική σύνταξη ενός νέου ψηφιακού πόρου με βάση το έργο κάθε ομάδας.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι
↘ Ξενοφώντος ελληνικά – Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 3. §1-16
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Πόλη
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ιστολόγια
↘ Ιστορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ξενοφών
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
→ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
→ Κείμενα οπτικής επικοινωνίας (σχέδιο, ζωγραφιά, φωτογραφία)
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία [Λύκειο]
↘ Τοπική Ιστορία
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Εικαστικά
↘ Αγγλική Γλώσσα
↘ Θρησκευτικά
↘ Οικονομική Θεωρία
↘ Αισθητική Αγωγή
→ Ερευνητικές Εργασίες – Project
→ Περιβαλλοντική Αγωγή
→ Πολιτιστικά προγράμματα
→ Βιωματικές δράσεις
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)Δεκ. 2011
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση