Κατεβάστε το σενάριο

Η περιπέτεια της αναγνώρισης

  • Δημιουργός: Μαρία Τσούμαρη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Το σενάριο εστιάζει στην Επιπάροδο και την πρώτη σκηνή του 2ου Επεισοδίου της τραγωδίας. Πρόκειται για τη σκηνή της μονομερούς αναγνώρισης του Μενέλαου από την Ελένη, που διακρίνεται από έντονη σκηνική και εσωτερική δράση. Αυτή τη διττή δράση επιχειρεί το σενάριο να αναδείξει στην πρώτη φάση του. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες καλούνται α) να επισημάνουν στους στίχους της τραγωδίας τους δείκτες της σκηνικής δράσης (σκηνοθετικές οδηγίες) και της εσωτερικής δράσης (συναισθήματα ηρώων) και να τους προβάλλουν σε μια χρονογραμμή και β) να εστιάσουν στους αφηγηματικούς όρους που δομούν την αναγνώριση (περιπέτεια, επιβράδυνση, τραγική ειρωνεία) και οργανώνουν την εσωτερική δράση.

Σε μια δεύτερη φάση καλούνται να εκφραστούν πιο βιωματικά και να υποδυθούν τους ήρωες της τραγωδίας (Ελένη, Μενέλαο, Χορό) και τους θεατές σε μια ερασιτεχνική λογοτεχνική ανάπλαση της δραματικής στιχομυθίας σε εσωτερικό μονόλογο (δημιουργική γραφή). Με αυτό τον τρόπο εμβαθύνουν στα δεδομένα της Α΄ φάσης, εισάγονται στην ενσυναίσθηση και αναδεικνύουν τις έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις των ηρώων καθώς και τις αντίστοιχες προσδοκίες των θεατών. Τις εργασίες τους τις αναρτούν στο ιστολόγιο του μαθήματος, ενώ το ευριπίδειο κείμενο και τους εσωτερικούς μονολόγους τους δραματοποιούν και τους βιντεοσκοπούν.

Στην τρίτη φάση του σεναρίου οι μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν κριτικά τις ερασιτεχνικές λήψεις τους, να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες της οπτικής αφήγησης και να συγκρίνουν την πρόσληψη της δραματοποίησης in vivo με την ψηφιακή καταγραφή της.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Γυμνασίου
↘ Ευριπίδου, Ελένη
↘ Eπιπάροδος στ. 576-587
↘ Β’ Επεισόδιο στ. 588-1219 – 1η Σκηνή 588-658
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Δραματική ποίηση
↘ Συγγραφέας
↘ Ευριπίδης
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Δραματικότητα
↘ Εσωτερικός μονόλογος
↘ Τραγική ειρωνεία
↘ Σήματα ποιητικής
↘ Στιχομυθία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Απαγγελία-αφήγηση-δραματοποίηση
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Ανάπτυξη ερωτήματος ερμηνείας κειμένου
↘ Δημιουργική γραφή (creative writing)
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Απαγγελία/αφήγηση/ανάγνωση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Η δόμηση του σεναρίου επιτρέπει διαφοροποιήσεις ή επιλεκτική εφαρμογή φάσεών του, ώστε να προσαρμόζεται στο χρόνο και τις δυνατότητες κάθε τάξης.

Χρονολογία (από)Ιαν. 2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές