Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Γνωριμία με τα πρόσωπα του χειμώνα [11,8 KB]

Τεκμήρια

  • Γνωριμία με τα πρόσωπα του χειμώνα [66,99 MB]

Γνωριμία με τα πρόσωπα του χειμώνα

  • Δημιουργός: Κατερίνα Καπετάνιου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο επιχειρεί να γνωρίσει στους/στις μαθητές/-τριες της Γ΄ Τάξης τους τρόπους ειδησεογραφικής ενημέρωσης των ανθρώπων πάνω σε ένα φαινόμενο ή γεγονός. Μέσα από τη διερεύνηση και μελέτη διαφορετικών τρόπων ενημέρωσης από όλα τα μέσα (έντυπα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά κ.α.) θα εστιάσουν στις ομοιότητες και στις διαφορές τους. Θα μελετήσουν τη συμβολική απεικόνιση των δελτίων καιρού, θα εστιάσουν στις πληροφορίες, στους τίτλους και τις πληροφορίες εικονικών και γλωσσικών κειμένων και θα δημιουργήσουν δικές τους ειδήσεις και δελτία καιρού. Θα μελετήσουν το φαινόμενο της εναλλαγής των εποχών και στα δύο ημισφαίρια της γης. Θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τη δική τους εφημερίδα, στην οποία θα συμπεριλάβουν τις νέες γνώσεις τους. Η εφημερίδα τους θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο της τάξης και στην ιστοσελίδα του σχολείου για να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους για τον χειμώνα και τις ιδιαιτερότητές του.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Δημοτικού
↘ Ενότητα 2.1: Πολιτείες ντυμένες στα λευκά
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άνθρωπος-Ενηλικίωση, εφηβεία-Φύλα
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
↘ Μυθολογία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Άρθρα
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Ρήματα
↘ Επιρρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Επιρρηματικό σύνολο
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Τόνοι
↘ Σημεία στίξης
↘ Συλλαβισμός
↘ Συντομογραφίες
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Ανάλυση διαδικασίας
↘ Εξήγηση
↘ Οδηγίες
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Δημόσιας ζωής και διοικητικά
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Οδηγίες χρήσης
↘ Ειδησεογραφικά
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ποιήματα/τραγούδια
↘ Ιστολόγια
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια13+ διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)13/1/2014
Χρονολογία έως22/1/2014
Σχολική μονάδα

4ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές